Home CONTACTE

Tastaolletes
Carretera de Sant Genís, 22
Sant Genís de Palafolls Barcelona
937 646 480

629.233.902 Mercè

 


Només s'estima allò que es respecta,

només es respecta allò que es coneix,

allò que se'ns ensenya a descobrir

 

 

 

 

Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat de CENTRE LÚDIC I EDUCATIU TASTAOLLETES, S.C.P., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CENTRE LÚDIC I EDUCATIU TASTAOLLETES, S.C.P. Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a CENTRE LÚDIC I EDUCATIU TASTAOLLETES, S.C.P., amb adreça al Ctra. Sant Genís, 22 08389 Sant Genís de Palafolls (Barcelona) En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Centre Lúdic Tastaolletes